Om klubben

Saxnäs golfklubb

Saxnäs golfklubb välkomnar alla golfare att bli medlemmar i ”Ölands närmaste golfbana”. En golfklubb med cirka 920 medlemmar med en bred verksamhet för alla åldrar. Vi fokuserar särskilt på vårt arbete med Vision 50/50 för en jämställd och inkluderande klubb.

2020 renoverades klubbrummet och lokalen öppnades upp så att den blev en gemensam yta för trevligt umgänge för såväl medlemmar som gäster. Klubblokalen ligger i samma hus som reception och shop vid första tee. Restaurangen, som renoverades och byggdes ut 2019, ser du till höger vid hål 9 när du kommer fram till klubben. För golfarna finns en mängd aktiviteter och tävlingar som berikar golflivet. En golfbana som hela tiden utvecklas och förbättras. Under de senaste åren har flera nya tee såtts in och förbättringarna av dammarnas invallningar har fortsatt. Nu pågår ett utbyte av alla träningsmattor och standarden på banans fairways ligger i fokus.

Trivsel är en hjärtefråga för Saxnäs GK liksom att erbjuda medlemmar och gäster god service genom trevligt bemötande alla dagar i veckan.

Säker och Trygg i Saxnäs Golfklubb

Vårt Säker och Tryggdokument med prioriterade områden och mål för vårt Säker och Trygg-arbete läser du här:

Säker och Trygg Förening 2023

Syftet med vårt Säker och Trygg-arbete är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de eventuella risker som finns. Tanken är också att föreningen ska jobba systematiskt för att stärka kvaliteten hos föreningen inom en rad olika områden. Målet är att föreningsledarna systematiskt ska arbeta igenom ett antal olika områden och därefter skapa en egen policy för de områden föreningen själv väljer. Vi arbetar tillsammans med Smålandsidrotten och Mörbylånga kommun i vårt Säker och Trygg-arbete.

Handlingsplan Vision 50/50

Arbetet med Vision 50/50 fortsätter och handlingsplanen har uppdaterats för en ny treårsperiod 2022 – 2024. Hur arbetet fortlöper undersöktes senast med en uppföljningsenkät bland medlemmarna hösten 2021.

2017 gjorde vi “spaningen” klar och 2018 sammanställde vi vår handlingsplan. Handlingsplanen uppdateras varje år för att se till att det blir verkstad av vårt arbete och av det vi har i vår handlingsplan. På årsmötet 2019 uppmärksammades vi av golfförbundet, som första klubb i Kalmar län, för det arbete vi lägger ner i klubben inom Vision 50/50.

Handlingsplan-vision-5050 – Saxnas-2022-2024

Kontaktuppgifter

Reception / Shop:  Öppet alla dagar 9,00 – 15,00

 

Maila oss på info@saxnasgolf.se, så svarar vi så fort vi kan.

 

Adress:
Saxnäs Golf
386 95 Färjestaden

Telefon kansli:
0485 – 350 35

Telefon restaurang:

0485 – 350 81

Telefax:
0485 – 350 75

E-post:
info@saxnasgolf.se

E-post ordförande:
ordforande@saxnasgolf.se

Hitta hit!

Kommer du över Ölandsbron, tar du första avtagsvägen på höger sida, kommer in i rondellen, kör sedan norrut mot Saxnäs. Nu är det inte långt kvar.

Boka tid

Bli medlem

Policy (inkl. drogpolicy)

Nedan följer policyn för golfklubben. Du kan även läsa ”Policy för Saxnäs Golf” som är banägarens policy som finns under ”Banan” på hemsidan

Policy för Saxnäs GK

Saxnäs golfklubb ska präglas av att vi bemöter alla med respekt och värdighet oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, etnicitet, religion och sexuell läggning. Saxnäs Golfklubb är en ideell förening med målsättning att låta medlemmarna, juniorer såväl som seniorer, få spela golf på såväl motionsnivå som tävlingsnivå. Genom detta vill klubben verka för fysisk fostran, gott kamratskap och att ge medlemmarna en meningsfull fritid.

 

Etik och rent spel

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. För en del är ändå idrottens regler inte självklara. Här kan aktiva, föräldrar och ledare hjälpa till. Kamratskap och rent spel handlar mycket om attityder och värderingar. Alla har här ett ansvar för att diskutera och fundera över sin egen ståndpunkt.

Hot och våld

Klubben tillåter ingen som helst form av hot eller våld under tiden man besöker vår verksamhet. Om det uppstår en situation ska inblandad klubbmedlem omgående ta en kontakt med klubbens ordförande/vice ordförande för vidare handläggning.

Mobbning, sexuella trakasserier eller trakasserier i övrigt

Klubben tillåter ingen som helst form av mobbning eller trakasserier under tiden man besöker oss, under arrangemang som anordnas av oss eller arrangemang där vi som klubb deltar. Skulle mobbning eller trakasserier upptäckas agerar klubben med att först ta ett enskilt samtal med berörda. Därefter och utifrån dessa samtal bestämmer klubben om eventuella ytterligare åtgärder.

Utdrag ur belastningsregistret – Tillägg vid årsmöte 2020

Utdrag ur belastningsregistret begärs årligen in av alla styrelsefunktionärer. De vuxna som arbetar som funktionärer i klubben, och i det arbetet kommer i kontakt med barn och ungdomar. ombeds också att lämna registerutdrag till klubben inför varje verksamhetsår.

Jämställdhet

Vi arbetar för en jämn könsfördelning i alla delar av vår verksamhet genom

 • Jämn könsfördelning i styrelse och valberedning.
 • Vi vill utöka andelen kvinnor i vår klubb, såväl bland barn och unga som bland vuxna.
 • Vi arbetar för en mer likvärdig golfbana som attraherar både kvinnor och män
 • Vi använder projektet Vision 50/50 som måttstock i vårt arbete.
 • Jämställdhetsarbetet ska alltid finnas med i vår utveckling av klubben.

 

Drogpolicy

Att vara med i Saxnäs Golfklubb är mer än att bara träna och tävla. Det handlar om social gemenskap över åldersgränserna. Vi har aktiviteter där gammal som ung samtidigt kan delta under golfens villkor. Vi har en gemensam knutpunkt och det är Saxnäs Restaurang, där även utskänkningstillstånd finns. Med alkohol inom Saxnäs Golfklubb område, kräver det en extra tanke hur vi förhåller oss till just alkohol. Idrottsledare är en viktig social förebild, där ledarens förhållningssätt till droger kan påverka barn och ungdomarnas värderingar. Det är därför viktigt att miljön omkring idrottandet så långt som möjligt är drogfri.

Alkohol, tobak och snus

Inga alkoholdrycker (spritdrycker, vin och starköl) skall förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Klubben tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol, tobak och/eller snus inom vår verksamhet (träning, tävling eller läger). Som ungdomsledare har man ett stort ansvar som förebild för ungdomarna. Därför kräver klubben att alla ledare avstår från att använda alkohol eller vara påverkad av alkohol i samband med pågående träning, tävling och lägerverksamhet.

Narkotika och dopningspreparat

Allt bruk av narkotika är förbjuden enligt svensk lagstiftning. Vi kräver att våra medlemmar helt avstår från narkotiska preparat och dopingmedel under verksamhet bedriven i klubbens regi och på fritiden.

Klubblokal

I klubbens egen lokal ska föreningsverksamhet bedrivas. Alkohol är inte tillåten i lokalen och lokalen kan inte uthyras till extern part utan klubbens/ordförandes tillstånd.

Vår Gemensamma samlingslokal – Tillägg vid årsmöte 2020

Klubben disponerar tillsammans med banägaren en gemensam samlingslokal i anslutning till klubblokalen. Vid klubbens aktiviteter i samlingslokalen så gäller klubbens policy på samma sätt som för klubblokalen. Vid banägarens aktiviteter i lokalen, samt när lokalen används av greenfeegäster och gäster som bor på Saxnäs ferieby, så är det banägaren som sätter vilken alkoholpolicy som ska gälla.

 

Åtgärder

Om vi upptäcker att någon bryter mot klubbens policy agerar vi på följande sätt: Ledare samtalar med den aktive Ledare/styrelsemedlem samtalar med föräldrar om det gäller ungdomar. Om inte upprepade samtal med den aktive/föräldrar hjälper utesluts den aktive ur klubben Om vi upptäcker att en ledare/klubbmedlem/förälder inte följer ovanstående riktlinjer agerar vi på följande sätt: Styrelsens ordförande pratar med den berörde personen Vid upprepade förseelser stängs ledaren av från sitt uppdrag Som sista åtgärd utesluts ledaren/klubbmedlemmen ur klubben.

 

Handlingsplan Vision 50/50

Här finns vår verksamhetsidé, vision och värdegrund. Mål, mätpunkter, rutiner och aktiviteter. Handlingsplanen presenteras/revideras vid klubbens ordinarie årsmöten Länk till Handlingsplan Vision 50/50 /Styrelsen i Saxnäs Golfklubb

Fadderverksamhet

Här hittar du medlemmar i Saxnäs GK som gärna går en fadderrunda med dig!

En fadderrunda kan vara 9 eller 18 hål, eller vad ni kommer överens om. Man kan gå en fadderrunda som en del av sin Grönt kort-utbildning. Man kan också gå fadderrunda om man saknar någon att spela med. Det är ofta bra att gå en runda med någon som spelat lite längre och som kan ge goda råd, kommentera regler eller annat som man behöver tänka på under spel på banan.

Du kan kontakta någon av oss i styrelsen nedan. Vi i styrelsen har nu börjat att besöka nybörjargrupperna för att presentera oss och fadderverksamheten för nya medlemmar. Du hittar oss i listan nedan

Kontakta någon av oss i styrelsen (Om du scrollar ner på sidan så hittar du bilder på styrelsens medlemmar)

 

 • Anneli Segerdahl  073-928 56 71
 • Lars Nordén 070-574 22 30
 • Staffan Smedfors  070-240 81 49
 • Ingrid Wennerbo 070-518 88 70
 • Nils Högström 070-9181490
 • Ylva Eriksson  070-361 88 05

 

Medlemmar som också ställer upp som faddrar

 • Berth Larsson 070-890 90 28
 • Ulla Petersson 070-213 99 96
 • Lena Nilsson 070-461 33 21
 • Agge Zendeli 0733-206350

Vi vill gärna ha fler faddrar. Du som kan och har lust, maila ordforande@saxnasgolf.se , så sätter vi upp ditt namn på listan.

/Styrelsen, Saxnäs GK

Sungirls

Hej alla Sungirls!

Under golfsäsongen här på Saxnäs GK samlas vi dagliglediga damer på måndagar för att spela 9 hål sällskapsspel. För de som önskar kan man fortsätta och spela 18 hål. Vi prova olika former av golfspel men spelar även poängbogey och slaggolf + 5. Efter de spelade 9 hålen utnämner vi den/de som lyckats bäst på golfrundan och ibland har vi en fika. Vi diskuterar även eventuella golfregler och om något speciellt hänt under golfrundan.

Alla är välkomna!

Kontakta Inger för mera info

Så är spelar vi framöver

Mera info kommer inom kort

 

Kontaktpersoner
Inger Johansson 070-5178728
Stina Fransson-Sellgren 070-4848549

Höst/Vårgolf Historik

Om du vill läsa om Höst och Vårgolf 2022-2023 så finns informationen under Tävla

Onsdagarna 16/3 – 13/4 pågick Vårgolfen, en fortsättning på Höstgolfen

• Spelform slaggolf (+ 5), en klass
• 5 omgångar, onsdagar 16/3-13/4
• Anmäl dig på Mingolf.se
• Efter sista omgången lottar vi ut presentkort, fem på 400 kr och fem på 200 kr bland alla startande under säsongen. Dessutom ingår en inteckning i en stilig buckla till totalvinnaren av Höst- och Vårgolfen enligt Order of Merit.
• Avgift 100 kr. Gäller endast nya tävlanden, dvs de som inte betalade och deltog i höstas. Betala via Swish: 123 213 96 65, märk betalningen Vårgolf
• Starttider lottas måndag innan tävling, du ser din starttid på Mingolf.se
• Ta ut ditt scorekort, utan starttid, i terminalen
• Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet, inom ett scorekort, gäller alla omgångar, om inte annat anges vid starten.

Är du ny golfare så anmäl dig gärna, du får träffa/lära känna nya golfare varje vecka! Fokuset ligger på träning, där flitighet kan ge presentkort och tävlingen handlar om äran!

Du kan alltså delta i Vårgolfen utan att tävla! Anmäl dig, swisha avgiften, ta ut scorekort enligt anvisningarna. Lämna sedan scorekortet i lådan och skriv på det att du inte vill tävla. Då deltar du i utlottningen av träningspriserna på samma villkor som alla andra

Övrig information från starten i höstas

Den 8/9 startade vi i Saxnäs Golfklubbs Höst och Vår Golf! Den vänder sig till alla daglediga damer och herrar och spelas alla veckor då banan är öppen, ända fram tills onsdagsgolfen startar den 20/4 2022.

Starttider från ca 10:00 varje onsdag. Tiderna kan variera något om andra bokningar redan är gjorda. Alla spelar i samma klass: Det går att spela 9 eller 18 hål. Alla rundor registreras automatiskt om inte annat meddelas vid tävlingsdagen för respektive tävling
Anmälan görs för varje vecka senast kl. 18:00 på måndagen.
Startlistan kommer senast 20:00 på tisdagen.

Herrar spelar från gult. Herrar över 70, spelar från rött, men kan spela från gult. Se till att det då skrivs på scorekortet.
Damer spelar från rött. Damer över 70 kan spela från Orange. Se till att det då skrivs på scorekortet.

Träningspriser

Anmälningsavgift: 100 kronor för hela säsongen. Klubben satsar dessutom 100 kronor/anmäld person. Pengarna lottas ut som presentkort, ett på 400 kronor och ett på 200 kronor vid varje speltillfälle. Vi har månadsdragningar efter varje veckas spel till en eller flera personer, beroende på hur många anmälda vi får. Man kan inte vinna mer än 1 000 kronor/person under höst/vårgolfen (Totalt xxx Kr anges efter namnen nedan)

Efter avslutad rond läggs scorekortet, underskrivet av markör, i Onsdagsgolfslådan!
Vi har ingen starter. Läs på whiteboardtavlan i hallen vad som gäller inför varje tävling! Efter varje spelad/registrerad runda läggs ditt scorekort i ”lotterilådan” som förvaras i klubbrummet. Ju fler rundor du spelar desto fler lotter får du till kommande utlottningar!

Första dragningen i september, för våra fyra första veckor, drogs på kroppkakeslaget
400 kronor var gick till: Mats Petersén, Sune Carlsson, Ulla Petersson och Peter Westher
200 kronor var gick till: Sven-Erik Andersson, Pär Lundberg och Thomas Strömbäck x 2 (Totalt 400 Kr)

Andra dragningen i oktoberber, för kommande fyra veckor, drogs på höstgolfen den 27/10
400 kronor var gick till: Ann Ljungberg-Carlsson, Tommy Berggren, Per Landberg och Ann Karlsson.
200 kronor var gick till: Mats Petersén (Totalt 600), Inger Assarsson, Olle Gripstrand och Knut Petersson.

Tredje dragningen i mars för årets fyra sista veckor innan banan stängde för säsongen
400 kronor var gick till: Lena Nilsson, Ulla Peterson (Totalt 800), Gerry Cassidy och Pär Lundberg(Totalt 600)
200 kronor var gick till: Christer Anemyr, Per Nemback, Lars Roslund och Göran Gustavsson

Säsongsfinal med Prisutdelning den 13/4

Årets Knall, vinnarna av Order Of Merit – en lista över hur det fortlöpande gått – korades. Det blev Barbro Anemyr och Sune Carlsson som fick de första inteckningarna i det nya vandringspriset. Pokalen är skänkt av ordföranden och bästa kvinna och bäste man under säsongen vinner. De åtta bästa rundorna räknades. Träningspriser för de sista våromgångarna delades ut och Lena, Gerry och Kjell tackades för ett bra arbete med Höst/Vårgolfen under säsongen!

Välkomna med din anmälan när vi startar igen till hösten, den 14/9!

Frågor/Bilanmälan
Ring Gerry Cassidy telefon 076–872 53 77, Lena Nilsson 070-461 33 21 eller Kjell Karlsson 070-265 47 52

Regler och hcp kommittén

Kommittén består av följande medlemmar:

Regelansvariga på klubben: Lars Nordén, 070-5742230  och Anders Wittberg, 073-853 48 44

Ansvarsområde

Hantera alla lokala regler, tillfälliga lokala regler, ordningsföreskrifter och tävlingsregler. I samråd med distriktets regelkommitté genomföra årligen revision av klubbens lokala regler. I samråd med klubbens banansvarige ha ansvar för tidsbegränsade regler och ordningsföreskrifter. I samråd med banägaren ta fram lämpliga ordningsföreskrifter och medverka i efterlevnaden av dessa (efter styrelsebeslut). Bereda frågor som rör medlemmarnas spelhandicap. Medverka i och genomföra årlig handicaprevision. Utreda och besluta om förändring av medlemmars spelhandicap i de fall det finns särskild anledning. Exempel på sådana är om medlem fått nedsatt spelförmåga pga sjukdom, starka indicier på att medlem ej har ett spelhandicap som motsvarar dennes spelförmåga.  Tillse att banan har erforderliga markeringar, utföra underhålls- och kompletteringsarbeten för markeringar i samråd med distriktets regelkommitté dokumentera banans markeringar. Vara svars- och upplysningsinstans åt medlemmarna i fråga om regeltolkning. Medverka i regelutbildning av klubbens medlemmar.

Spela säker golf

Säker och trygg förening

Saxnäs golf har inlett ett samarbete med Mörbylånga kommun och RF SISU Småland kring säker och trygg förening som kommer att löpa vidare under flera år. Vi  började under våren 2015 med att upprätta en ny Policy, inklusive drogpolicy, för klubben. Arbetet kommer sedan att gå vidare med Mål och Visioner, Anläggningar/lokaler, Brandsäkerhet, Utemiljö, Säkerhetsutrustning, Hjärt och Lungräddning, Olycksfall/akut insjuknande, Alkohol/Tobak/Droger/Doping, Resor/transporter, Föreningskunskap och ledarskap.

Allmänt

Spelare bör, innan de slår ett slag eller en övningssving, förvissa sig om att ingen står så eller i ett sådant läge att personen kan träffas av klubban, bollen eller stenar, grus, grenar eller liknande. Spelare bör inte spela förrän framförvarande spelare är utom räckhåll. Spelare bör alltid påkalla uppmärksamhet från banarbetare i närheten eller i spelriktningen, innan de slår ett slag som kan innebära fara för dessa. Om en spelare slår en boll i en riktning där det är risk att träffa någon bör spelaren omedelbart ropa en varning. Det traditionella varningsropet i sådana situationer är ”FORE”

Banarbetare

Det är bara tillåtet att spela när banarbetarna givit klartecken. Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Bryta in på hål

Det är förbjudet att bryta in på hål om det finns spelare på föregående hål/tee/green/fairway.

Dimma

Vid dimma skall spelarna vänta med att slå ut från första tee tills de röda markeringarna för vattenhinder rakt fram i spelriktningen är synliga. Vid inspel mot en green måste flaggan kunna ses. På par 4 hålen måste 150-meterspinnen kunna ses från tee och på par 5 hålen måste den grön-vita pinnen kunna ses från tee. Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Använda gångväg

Den markerade gångvägen till nästa tee måste användas på hål 6 om det finns spelare på tee nr 17. Försiktighet måste alltid iakttagas när man går från greenområdet på detta hål till tee nr 7.

Dold fara

På hål nr.2 finns en övningsbana till höger om högra björkdungen. Övningsbanan är markerad med ”Out of bounds” pinnar som är svåra att se från tee. Vid kraftig ”slice” varna genom att skrika FORE . På hål nr. 10 finns boningshus till höger om ”Out of bounds” pinnarna.

Leta boll

Om spelare avviker från fairway för att leta boll i dolda partier, måste detta markeras, genom att lämna golfvagn eller bag, väl synlig för bakomvarande spelare. /Styrelsen Saxnäs GK

Säker och trygg förening

Säker och Trygg i Saxnäs Golfklubb

Vårt Säker och Trygg-dokument innehåller såväl våra Mål och visioner som våra prioriterade områden, Planerna hittar du överst på den här sidan ”Om klubben” på vår hemsida.

Kommunens hemsida om säker och trygg förening läser du här

Vad går satsningen ut på?

Syftet med projektet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de eventuella risker som finns. Tanken är också att föreningen ska jobba systematiskt för att stärka kvaliteten hos föreningen inom en rad olika områden. Målet är att föreningsledarna systematiskt ska arbeta igenom ett antal olika områden och därefter skapa en egen policy för de områden föreningen själv väljer.

Historik

Vad har Saxnäs GK gjort under 2022?

Vi har fokuserat på att utveckla vår redovisning av lärgrupper under året. Styrelse, tävlingskommitté och ett antal funktionärer har rapporterat sina golfrundor i form av lärgrupper i IdrottOnLine. Detta har genererat medel från RF SISU Småland som vi kunnat använda i vårt arbete.

Vi har fått ta ett omtag med vår barnidrott. Vå rnuvarande Pro arbetar med ungdomar från 12 år och uppåt. Under vintern har han haft en liten juniorgrupp i inomhusträning. Denna grupp kan förhoppningsvis bidra till att fler juniorer kommer igång inom ungdomsverksamheten. Troligen kommer det att bli än viktigare för oss som klubb att ha barn och ungdomar i träning om vi ska kunna få ta del av bidrag från Riksidrottsförbundet i framtiden.

Vad gäller de yngre barnen så måsta vi, i likhet med andra idrotter, ha intresserade föräldrar/anhöriga som kan tänka sig att ställa upp som barnledare. I så fall kommer klubben att se till att de får tillräckligt stöd och utbildning för att vi ska komma igång. Material, möjligheter och utrymme finns för en bra verksamhet – om ledarna finns!

Vad har Saxnäs GK gjort under 2021?

Även 2021 blev på många sätt ett förlorat år vad gäller klubbutveckling inom området Säker och Trygg. Vi fokuserade på att utveckla valberedningens arbete. En del medlemmar gick Hjärt- och Lungräddning på kurser ordnade av smålandsidrotten. Vi utvecklade ”Höst och Vår”-golfen, en satsning på våra daglediga äldre för att träffas tillsammans och spela en gång i veckan även under lågsäsong.

Under våren 2022 kommer nya riktlinjer ut från RF SISU Småland om hur arbetet med Säker och Trygg förening ska utvecklas vidare. Nya diplom delades ut och ett nytt certifieringsunderlag kommer att presenteras som vi inom klubben kommer att arbeta vidare med. RF SISU Småland stöttar oss i vårt klubbarbete, mycket tack vare att vi registrerar många lärgrupper kontinuerligt, och bidrar med stöd, såväl råd som vissa finansiella satsningar.

Vad har Saxnäs GK gjort under 2020?

2020 blev på många sätt ett förlorat år vad gäller klubbutveckling inom området Säker och Trygg. Coronapandemin satte sin tydliga spår men vi tar nya tag och planerar för utveckling under året, även om Coronan håller oss i ett stadigt grepp även under våren.

Vad har Saxnäs GK gjort under 2019?

Nytt för året var att vi, förutom uppdateringen av vårt Säker och Trygg-dokument, även gjorde ”Prioriterade områden och mål för vårt Säker och Trygg-arbete” som satte fokus på årets satsningar. Planeringen av en HLR-utbildning som ska gå av stapeln i januari 2020 tar oss in i nästa års verksamhet. Vi fick också med oss ett nytt certifieringsunderlag för Säker och Trygg förening som vi ska arbeta efter inför 2020. Smålandsidrotten, som till 2020 byter namn till RF-SISU SMÅLAND kommer att fortsätta vara ett viktigt bollplank i vår fortsatta utveckling.

Vi har under våren arbetat förebyggande genom att arbeta med trygga idrottsmiljöer och bland annat. tagit in utdrag ur belastningsregistret från alla som arbetar med våra barn och ungdomar. Det viktigaste är att hålla diskussionen levande i vår förening, men det känns också skönt att vi valt att göra den här åtgärden under 2019, innan den upphöjs till lag från 2020

Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Matheus Tholin från Mörbylånga kommun har under 2019  varit våra kontaktpersoner i projektet. Under våren och hösten har Therese och Matheus haft möte med klubbens representanter i projektet; Peter Westher, Anneli Segerdahl och Sune Carlsson. Höstmötet den 15/10 fokuserade på vad vi hade åstadkommit under året och vi fick också goda råd kring de områden vi borde se över inför nästa års arbete.

Vårt arbete med Vision 50/50 fortsätter med oförminskad styrka och vi ser fram mot en certifieringskväll i slutet av året, som ett kvitto på att vi fortfarande är på rätt väg i vårt arbete med jämlikhet,  trygghet och fortsatt klubbutveckling.

Vad har Saxnäs GK gjort under 2018?

Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Matheus Tholin från Mörbylånga kommun vårr sedan våren 2018 våra kontaktpersoner i projektet. Under våren och hösten har Therese och Helen/Matheus haft möte med klubbens representanter i projektet; Peter Westher och Sune Carlsson.

Saxnäs golfklubb arbetar vidare med Vision 50/50, som är ett stort jämställdhetsprojekt i Svenska Golfförbundets regi. Under 2018 har vi sammanställt vår Arbetsplan Vision 50/50 som finns att läsa på hemsidan. Man kan nu säga att vi blivit färdiga med vårt förberedelsearbete och nu fortsätter det viktiga arbetet med att få genomslag för detta arbete inom alla delar av vår verksamhet.

Vision 50/50 har haft en styrgrupp med banägare, tränare och ansvariga styrelsemedlemmar. En större referensgrupp med medlemmar har också deltagit i arbetet. Under 2018 har medlemsenkäten ”Players 1st” (Som administreras via Svenska Golfförbundet) använts för att belysa alla olika frågor inom golfklubbens verksamhet och inte bara frågorna inom  ”Vision 50/50”. Glädjande nog hade vi 300 svar från våra medlemmar som ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete

Saxnäs GK arbete med Vision 50/50 blev först med att bli diplomerade inom Kalmar län/Öland. Smålands Golfförbund uppmärksammade vårt arbete med besök och diplomutdelning på klubbens årsmöte 2019.. Detta har även i år tagit mycket kraft och tid så därför valde vi att inte gapa över flera områden inom säker och Trygg under 2018. Arbetet med Riksidrottsförbundets häfte ”Skapa trygga idrottsmiljöer” påbörjades dock under hösten.

26/11 inbjöds intresserade medlemmar till ett möte för att ta del av hur vi jobbat med Säker och Trygg under året. Samtidigt stakade vi ut vägen för arbetet med Säker och Trygg under 2019.

I november/december uppdaterades klubbens ”Säker och trygg”-dokument som sammanfattar vårt arbete i klubben under 2018. Detta dokument är en ganska heltäckande beskrivning om hur vi arbetar inom många områden i klubbens verksamhet.

Vad har Saxnäs GK gjort under 2017?

 • Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Helene Wåhlstrand Persson från Mörbylånga kommun är våra kontaktpersoner i projektet. Under hösten har Therese och Helene haft möte med klubbens representanter i projektet; Ulrika Reje och Sune Carlsson.
 • Saxnäs golfklubb arbetar nu med Vision 50/50, som är ett stort jämställdhetsprojekt i Svenska Golfförbundets regi. Under 2017 har vi bedrivit spaning om hur vi har det på vår golfklubb ur jämställdhets- och inkluderingsperspektiv. Projektet har innehållit en webbutbildning som hållit hög klass. Utifrån ”årets spaning” kommer vi att sammanställa en handlingsplan inför de kommande året utifrån det vi sett och upplevt.
 • Vision 50/50 har haft en styrgrupp med banägare, tränare och ansvariga styrelsemedlemmar. En större referensgrupp med medlemmar har också deltagit i arbetet. En särskild medlemsenkät har genomförts och gett alla medlemmar en chans att delta.
 • Vision 50/50 är ett stort projekt där vi i Saxnäs är med i första gruppen i landet som genomför projektet. Detta tar mycket kraft och tid så därför har vi valt att inte gapa över flera områden inom säker och Trygg under 2017. Spaningen som gjorts belyser hela golfklubbens verksamhet, även om den haft fokus på jämställdhet. En del planerade aktiviteter har därför fått stryka på foten och vi har inte haft ork och tid att delta så mycket i Smålandsidrottens kursutbud som var planerat, men en del kurser har vi gått på.
 • I november fastställs klubbens första upplaga av ”Säker och trygg”-dokument som sammanfattar vårt arbete i klubben. Därefter kommer arbetet med Målen för framtiden att återupptas. Nästa upplaga av Mål beräknas bli klara under 2018

Detta hände under 2016

 • Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Lena Petersen från Mörbylånga kommun är våra kontaktpersoner i projektet. Therése har varit med på ett av våra ordinarie styrelsemöte. Under hösten har vi även haft möte tillsammans med Therése och Lena och klubbens representanter i projektet.
 • Peter Westher är kontaktman från styrelsen och i projektgruppen inom styrelsen deltar också Katarina Svensson och Sune Carlsson.
 • Att arbeta fram ett nytt nyttjanderättsavtal mellan klubben och banägaren är det som klubben haft sit största fokus på under året.
 • Vi har även diskuterat en ökad samverkan med banägaren eftersom många säkerhetsaspekter hör till banägarens ansvarsområden. Utbildning i hjärtstartaren planeras för fler än banpersonalen för att fler ska vara utbildade och ska kunna hjälpa till den dagen det behövs.
 • Under hösten påbörjas arbetet med nya Mål och visioner för klubben som beräknas bli klara under 2017.
 • Klubben kommer även att delta i den årliga certifieringen i slutet av året!

Detta hände under 2015

 • 1:a steget var att vi reviderade vår medlemspolicy, inklusive drogpolicy.
 • Nästa steg var att vi inbjöd Agneta Jäverskog, från Färjestadens GoIF, till ett styrelsemöte. Detta för att lära av hur de gjort i sitt arbete med Säker och trygg förening.
 • Under hösten ser styrelsen över sin Arbetsordning för att förbättra och optimera det sätt vi arbetar på i styrelse och kommittéer. Ny arbetsordning beslutas i Januari för att kunna börja att gälla efter årsmötet i mars.
 • Vi har under hösten påbörjat en inventering av de olika styrdokument vi idag har. Det gäller såväl centralt/regionalt inom Golfförbundet och Smålands golfförbund, som lokalt i den egna klubben. Under kommande verksamhetsår planerar vi att uppdatera och komplettera klubbens olika styrdokument.
 • Det gamla nyttjanderättsavtal från 2001 som vi haft med vår banägare har sagts upp. Detta eftersom avtalet löper ut efter 15 år. Avsikten är dels att modernisera och uppdatera avtalet och dels att se över villkoren inför kommande avtalsperiod.
 • Den 7/12 kommer Saxnäs GK att, för 1:a gången, delta i en certifiering av deltagande klubbar som sker på Hotell Skansen i Färjestaden.

Smålandsidrottens roll

Smålandsidrotten erbjuder föreningen stöd både, resurs- och idémässigt i arbetet. Konsulenterna hjälper er också att göra en utbildningsplan/inventering av utbildningsbehovet i er förening. När denna är gjord jobbar föreningen under en begränsad tid med ett eller flera av följande områden:

 • Mål & vision
 • Brandsäkerhet
 • Regler & besiktning av anläggning/lokaler
 • Utemiljön i er närhet
 • Utrustning som krävs för verksamheten
 • Hjärt & lungräddning (HLR)
 • Olycksfall/akut insjuknande
 • Föreningskunskap
 • Ledarskap -föreningskultur/klimat
 • Doping/droger/alkohol/tobak
 • Resor – Värdetransport

Tävlingskommittén

Kommittén består av följande medlemmar: Christer Anemyr, Gerry Cassidy, Ylva Eriksson, Lars-Göran Netterström och Lena Nilsson

Verksamhetsplan

Att i samverkan med banägaren planera och på bästa sätt genomföra lämpligt antal klubbtävlingar, tilldelade serietävlingar och deltävlingar i Grannsämjan.

Presentera ett komplett tävlingsprogram. Programmet skall finnas tillgängligt på hemsidan. Svara för kontakter med medverkande funktionärer i tävlingsverksamheten och att hålla dessa informerade om tävlingsprogrammet.

Tävlingskommitte ordförande Ylva Eriksson

 • Sammankalla till möten
 • Kontaktperson mot smålands golfförbund
 • Kontaktperson Smålandsserietävlingar
 • Uppdatera hemsidan gällande tävlingar och info om tävlingar

TävlingsLedare  Gerry Cassidy, Ylva Eriksson, Lars-Göran Netterström och Lena Nilsson

 • Ansvarig för klubbtävling

Tävlingsfunktionär Christer Anemyr, Gerry Cassidy, Ylva Eriksson, Lars-Göran Netterström, Lena Nilsson och Anders Wittberg

 • Hjälper till vid klubbtävlingar såsom
 • Utlämning av scorekort
 • Starter

Samt till vår hjälp har vi klubbmedlemmar som ställer upp vid behov

Kontakt styrelsen

Mikael Blomquist

Nils Högström

Ledamot

070-918 14 90

Lars Nordén

lasse_nRegel och HCP
Domarfrågor
070 – 574 22 30

Ylva Eriksson


Tävlingsansvarig
070 – 361 88 05

Anneli Segerdahl

Vice Ordförande
Utbildningsavsvarig
073 – 928 56 71

Tony Wickenberg

Ekonomiansvarig
070-882 67 01

Staffan Smedfors


Ungdomsansvarig
070-240 81 49

Solveig Albinsson Spetz

Sekreterare

070-6802523

 

 

Gerry Cassidy

Ordförande i valberedningen
Adjungerad i styrelsen
076-872 53 77