Om klubben

Saxnäs golfklubb

Saxnäs golfklubb välkomnar alla golfare att bli medlemmar i “Ölands närmaste golfbana”. En golfklubb med strax under 900 medlemmar med en bred verksamhet för alla åldrar. Vi fokuserar särskilt på vårt arbete med Vision 50/50 för en jämställd och inkluderande klubb.

2020 startar med en renovering av klubbrummet och lokalen öppnas upp så att den blir en gemensam yta för trevligt umgänge för såväl medlemmar som gäster. Klubblokalen ligger i samma hus som reception och shop vid första tee. Restaurangen, som renoverades och byggdes ut 2019, ser du till höger vid hål 9 när du kommer fram till klubben. För golfarna finns en mängd aktiviteter och tävlingar som berikar golflivet. En golfbana som hela tiden utvecklas och förbättras. Under 2019 har flera nya tee såtts in och förbättringarna av dammarnas invallningar har fortsatt.

Trivsel är en hjärtefråga för Saxnäs GK liksom att erbjuda medlemmar, gäster och sponsorer god service genom trevligt bemötande alla dagar i veckan.

Säker och Trygg i Saxnäs Golfklubb

Vårt Säker och Tryggdokument med prioriterade områden och mål för vårt Säker och Trygg-arbete 2021 läser du här:

Säker och Trygg Förening 2021

Syftet med vårt Säker och Trygg-arbete är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de eventuella risker som finns. Tanken är också att föreningen ska jobba systematiskt för att stärka kvaliteten hos föreningen inom en rad olika områden. Målet är att föreningsledarna systematiskt ska arbeta igenom ett antal olika områden och därefter skapa en egen policy för de områden föreningen själv väljer. Vi arbetar tillsammans med Smålandsidrotten och Mörbylånga kommun i vårt Säker och Trygg-arbete.

Handlingsplan Vision 50/50

Arbetet med Vision 50/50 fortsätter och handlingsplanen har uppdaterats för en ny treårsperiod 2021 – 2023. Hur arbetet fortlöper kommer att undersökas med en uppföljningsenkät bland medlemmarna hösten 2021

2019-2020 användes för att implementera planen och se till att det blir verkstad av det vi sammanställt. 2017 gjorde vi “spaningen” klar och 2018 sammanställde vi vår handlingsplan.

Nya handlingsplanen fastställdes på årsmötet den 20/3 2019 och den kommer att revideras fortlöpande när något ändras. På årsmötet uppmärksammades vi av golfförbundet, som första klubb i Kalmar län, för det arbete vi lägger ner i klubben inom Vision 50/50.

Handlingsplan Vision 50/50

Kontaktuppgifter

» Reception / shop stängt för säsongen!

Maila oss på info@saxnasgolf.se, så svarar vi så fort vi kan.

 

Adress:
Saxnäs Golf
386 95 Färjestaden

Telefon kansli:
0485 – 350 35

Telefon restaurang:

0485 – 350 81

Telefax:
0485 – 350 75

E-post:
info@saxnasgolf.se

E-post ordförande:
ordforande@saxnasgolf.se

Hitta hit!

Kommer du över Ölandsbron, tar du första avtagsvägen på höger sida, kommer in i rondellen, kör sedan norrut mot Saxnäs. Nu är det inte långt kvar.

Boka tid

Bli medlem

Policy (inkl. drogpolicy)

Policy för Saxnäs GK

Saxnäs golfklubb ska präglas av att vi bemöter alla med respekt och värdighet oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, etnicitet, religion och sexuell läggning. Saxnäs Golfklubb är en ideell förening med målsättning att låta medlemmarna, juniorer såväl som seniorer, få spela golf på såväl motionsnivå som tävlingsnivå. Genom detta vill klubben verka för fysisk fostran, gott kamratskap och att ge medlemmarna en meningsfull fritid.

 

Etik och rent spel

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. För en del är ändå idrottens regler inte självklara. Här kan aktiva, föräldrar och ledare hjälpa till. Kamratskap och rent spel handlar mycket om attityder och värderingar. Alla har här ett ansvar för att diskutera och fundera över sin egen ståndpunkt.

Hot och våld

Klubben tillåter ingen som helst form av hot eller våld under tiden man besöker vår verksamhet. Om det uppstår en situation ska inblandad klubbmedlem omgående ta en kontakt med klubbens ordförande/vice ordförande för vidare handläggning.

Mobbning, sexuella trakasserier eller trakasserier i övrigt

Klubben tillåter ingen som helst form av mobbning eller trakasserier under tiden man besöker oss, under arrangemang som anordnas av oss eller arrangemang där vi som klubb deltar. Skulle mobbning eller trakasserier upptäckas agerar klubben med att först ta ett enskilt samtal med berörda. Därefter och utifrån dessa samtal bestämmer klubben om eventuella ytterligare åtgärder.

Utdrag ur belastningsregistret – Tillägg vid årsmöte 2020

Utdrag ur belastningsregistret begärs årligen in av alla styrelsefunktionärer. De vuxna som arbetar som funktionärer i klubben, och i det arbetet kommer i kontakt med barn och ungdomar. ombeds också att lämna registerutdrag till klubben inför varje verksamhetsår.

Jämställdhet

Vi arbetar för en jämn könsfördelning i alla delar av vår verksamhet genom

 • Jämn könsfördelning i styrelse och valberedning.
 • Vi vill utöka andelen kvinnor i vår klubb, såväl bland barn och unga som bland vuxna.
 • Vi arbetar för en mer likvärdig golfbana som attraherar både kvinnor och män
 • Vi använder projektet Vision 50/50 som måttstock i vårt arbete.
 • Jämställdhetsarbetet ska alltid finnas med i vår utveckling av klubben.

 

Drogpolicy

Att vara med i Saxnäs Golfklubb är mer än att bara träna och tävla. Det handlar om social gemenskap över åldersgränserna. Vi har aktiviteter där gammal som ung samtidigt kan delta under golfens villkor. Vi har en gemensam knutpunkt och det är Saxnäs Restaurang, där även utskänkningstillstånd finns. Med alkohol inom Saxnäs Golfklubb område, kräver det en extra tanke hur vi förhåller oss till just alkohol. Idrottsledare är en viktig social förebild, där ledarens förhållningssätt till droger kan påverka barn och ungdomarnas värderingar. Det är därför viktigt att miljön omkring idrottandet så långt som möjligt är drogfri.

Alkohol, tobak och snus

Inga alkoholdrycker (spritdrycker, vin och starköl) skall förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Klubben tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol, tobak och/eller snus inom vår verksamhet (träning, tävling eller läger). Som ungdomsledare har man ett stort ansvar som förebild för ungdomarna. Därför kräver klubben att alla ledare avstår från att använda alkohol eller vara påverkad av alkohol i samband med pågående träning, tävling och lägerverksamhet.

Narkotika och dopningspreparat

Allt bruk av narkotika är förbjuden enligt svensk lagstiftning. Vi kräver att våra medlemmar helt avstår från narkotiska preparat och dopingmedel under verksamhet bedriven i klubbens regi och på fritiden.

Klubblokal

I klubbens egen lokal ska föreningsverksamhet bedrivas. Alkohol är inte tillåten i lokalen och lokalen kan inte uthyras till extern part utan klubbens/ordförandes tillstånd.

Vår Gemensamma samlingslokal – Tillägg vid årsmöte 2020

Klubben disponerar tillsammans med banägaren en gemensam samlingslokal i anslutning till klubblokalen. Vid klubbens aktiviteter i samlingslokalen så gäller klubbens policy på samma sätt som för klubblokalen. Vid banägarens aktiviteter i lokalen, samt när lokalen används av greenfeegäster och gäster som bor på Saxnäs ferieby, så är det banägaren som sätter vilken alkoholpolicy som ska gälla.

 

Åtgärder

Om vi upptäcker att någon bryter mot klubbens policy agerar vi på följande sätt: Ledare samtalar med den aktive Ledare/styrelsemedlem samtalar med föräldrar om det gäller ungdomar. Om inte upprepade samtal med den aktive/föräldrar hjälper utesluts den aktive ur klubben Om vi upptäcker att en ledare/klubbmedlem/förälder inte följer ovanstående riktlinjer agerar vi på följande sätt: Styrelsens ordförande pratar med den berörde personen Vid upprepade förseelser stängs ledaren av från sitt uppdrag Som sista åtgärd utesluts ledaren/klubbmedlemmen ur klubben.

 

Handlingsplan Vision 50/50

Här finns vår verksamhetsidé, vision och värdegrund. Mål, mätpunkter, rutiner och aktiviteter. Handlingsplanen presenteras/revideras vid klubbens ordinarie årsmöten Länk till Handlingsplan Vision 50/50 /Styrelsen i Saxnäs Golfklubb

Fadderverksamhet

Här hittar du medlemmar i Saxnäs GK som gärna går en fadderrunda med dig!

En fadderrunda kan vara 9 eller 18 hål, eller vad ni kommer överens om. Man kan gå en fadderrunda som en del av sin Grönt kort-utbildning. Man kan också gå fadderrunda om man saknar någon att spela med. Det är ofta bra att gå en runda med någon som spelat lite längre och som kan ge goda råd, kommentera regler eller annat som man behöver tänka på under spel på banan.

Spontangolfen på söndagar kan också vara ett alternativ för att finna nya golfkompisar. Den beräknas komma igång igen när pandemin tillåter det

Du kan kontakta någon av oss i styrelsen nedan. Vi i styrelsen har nu börjat att besöka nybörjargrupperna för att presentera oss och fadderverksamheten för nya medlemmar. Du hittar oss i listan nedan

Listan kompletteras under våren med intresserade medlemmar som gärna ställer upp som faddrar.

Kontakta någon av oss i styrelsen (Om du scrollar ner på sidan så hittar du bilder på styrelsens medlemmar)

 • Sune Carlsson, 072-559 34 49
 • Ylva Eriksson  070-361 88 05
 • Lars Nordén 070-574 22 30
 • Lena Nilsson 070-461 33 21
 • Ulrika Reje  070-220 57 33
 • Anneli Segerdahl  073-928 56 71
 • Lina Landin  070-547 28 26
 • Staffan Smedfors  070-240 81 49

Medlemmar som också ställer upp som faddrar

 • Daniel Redenheim 070-266 90 08
 • Berth Larsson 070-890 90 28
 • Ulla Petersson 070-213 99 96

Vi vill gärna ha fler faddrar. Du som kan och har lust, hör av dig till Lena Nilsson, 070-461 33 21 så sätter vi upp ditt namn på listan.

/Styrelsen, Saxnäs GK

Sungirls

Hej alla Sungirls!

Under golfsäsongen här på Saxnäs GK samlas vi dagliglediga damer på måndagar för att spela 9 hål sällskapsspel. För de som önskar kan man fortsätta och spela 18 hål. Vi prova olika former av golfspel men spelar även poängbogey och slaggolf + 5. Efter de spelade 9 hålen utnämner vi den/de som lyckats bäst på golfrundan och ibland har vi en fika. Vi diskuterar även eventuella golfregler och om något speciellt hänt under golfrundan.

Alla är välkomna!

Under pandemin har speciella regler gällt angående bokning. Ni som vill vara med kontaktar någon av oss som står som ansvariga.

Så är spelar vi framöver

16/8 Till Anitas minne. En tävling för Sungirls, som startades av Anita Johansson. Putte, hennes son sponsrar oss. Slaggolf + 5
23/8 Greensome
30/8 Slaggolf + 5 där antal puttar gäller
6/9 Flaggolf (Slaggolf + 5)
13/9 Rosa (Färgade) bollen
20/9 Skördegolf som avslutas med lunch på Skansen och prisutdelning av priser som var och en tar med.

Kontaktpersoner
Inger Johansson 070-5178728
Stina Fransson-Sellgren 070-4848549

Höstgolf för daglediga på onsdagar

Är du ny golfare så anmäl dig gärna, du får träffa/lära känna nya golfare varje vecka! Fokuset ligger på träning, där flitighet kan ge presentkort och tävlingen handlar om äran!

Den 8/9 startade vi i Saxnäs Golfklubbs Höst och Vår Golf! Den vänder sig till alla daglediga damer och herrar och spelas alla veckor då banan är öppen, ända fram tills onsdagsgolfen startar till våren!

Starttider från ca 10:00 varje onsdag. Tiderna kan variera något om andra bokningar redan är gjorda. Alla spelar i samma klass: Slaggolf +5 om inte annat bestäms framöver. Det går att spela 9 eller 18 hål. Alla rundor registreras automatiskt.
Anmälan görs för varje vecka senast kl. 18:00 på måndagen.
Startlistan kommer senast 20:00 på tisdagen.

Fri lottning. Enda undantaget är de som delar på bil av medicinska skäl. Dessa lottas då ihop med två andra spelare. Ev. lottar vi ihop damerna så att det blir två damer och två herrar i bollarna (ifall det blir som det brukar att det är fler herrar än damer som är med, men vi hoppas på 50/50 så klart!)
Herrar spelar från gult. Herrar över 70, spelar från rött, men kan spela från gult. Se till att det då skrivs på scorekortet.
Damer spelar från rött. Damer över 70 kan spela från Orange. Se till att det då skrivs på scorekortet.

Anmälningsavgift: 100 kronor för hela säsongen, från nu till april. Klubben satsar dessutom 100 kronor/anmäld person. Pengarna lottas ut som presentkort, ett på 400 kronor och ett på 200 kronor. Vi har månadsdragningar efter varje veckas spel till en eller flera personer, beroende på hur många anmälda vi får. Man kan inte vinna mer än 1 000 kronor/person under höst/vårgolfen (Totalt xxx Kr anges efter namnen nedan)

Första dragningen i september, för våra fyra första veckor, drogs på kroppkakeslaget
400 kronor var gick till: Mats Petersén, Sune Carlsson, Ulla Petersson och Peter Westher
200 kronor var gick till: Sven-Erik Andersson, Pär Lundberg och Thomas Strömbäck x 2 (Totalt 400 Kr)

Andra dragningen i oktoberber, för kommande fyra veckor, drogs på höstgolfen den 27/10
400 kronor var gick till: Ann Ljungberg-Carlsson, Tommy Berggren, Per Landberg och Ann Karlsson.
200 kronor var gick till: Mats Petersén (Totalt 600), Inger Assarsson, Olle Gripstrand och Knut Petersson. 

Du kan gå med när du vill under säsongen.
Betala in pengarna innan din första start på Klubbens Swish-nummer: 123213 96 65
Efter avslutad rond läggs scorekortet, underskrivet av markör, i Onsdagsgolfslådan!
Vi har ingen starter. Läs på whiteboardtavlan i hallen vad som gäller inför varje tävling! Efter varje spelad/registrerad runda läggs ditt scorekort i ”lotterilådan” som förvaras i klubbrummet. Ju fler rundor du spelar desto fler lotter får du till kommande utlottningar!

Vi gör också en Order Of Merit (lista över hur det fortlöpande går, liksom i onsdagsgolfen). Här kommer ett pris att instiftas som kommer att stå i klubblokalen där bäste kvinna och bäste man under säsongen koras till våren! Prel. blir det de åtta bästa rundorna som räknas, men det beror på hur länge det är spelbart i höst/vinter. Senare tas beslut om vi knyter ihop vår och höst till en säsong eller om det blir separata delar.

Välkommen med din anmälan till Höstgolfen!

Frågor/Bilanmälan: Ring Gerry Cassidy telefon 076 – 872 53 77

Regler och hcp kommittén

Kommittén består av följande medlemmar:

Lars Nordén, 0485-324 49 – klubbdomare och regelansvarig Anders Wittberg, 073-853 48 44

Ansvarsområde

Hantera alla lokala regler, tillfälliga lokala regler, ordningsföreskrifter och tävlingsregler. I samråd med distriktets regelkommitté genomföra årligen revision av klubbens lokala regler. I samråd med klubbens banansvarige ha ansvar för tidsbegränsade regler och ordningsföreskrifter. I samråd med banägaren ta fram lämpliga ordningsföreskrifter och medverka i efterlevnaden av dessa (efter styrelsebeslut). Bereda frågor som rör medlemmarnas spelhandicap. Medverka i och genomföra årlig handicaprevision. Utreda och besluta om förändring av medlemmars spelhandicap i de fall det finns särskild anledning. Exempel på sådana är om medlem fått nedsatt spelförmåga pga sjukdom, starka indicier på att medlem ej har ett spelhandicap som motsvarar dennes spelförmåga. Styrelsen skall underrättas om kommitténs beslut i dessa frågor. Tillse att banan har erforderliga markeringar, utföra underhålls- och kompletteringsarbeten för markeringar, föreslå till styrelsen och i samråd med banägaren genomföra större förändringar av banmarkeringarna. I samråd med distriktets regelkommitté dokumentera banans markeringar. Vara svars- och upplysningsinstans åt medlemmarna i fråga om regeltolkning. Medverka i regelutbildning av klubbens medlemmar.

Spela säker golf

Säker och trygg förening

Saxnäs golf har inlett ett samarbete med Mörbylånga kommun och Smålandsidrotten kring säker och trygg förening som kommer att löpa vidare under flera år. Vi hgar börjat under våren 2015 med att upprätt en ny Policy, inklusive drogpolicy, för klubben. Arbetet kommer sedan att gå vidare med Mål ocvh visioner, Anläggningar/lokaler, Brandsäkerhet, Utemiljö, Säkerhetsutrustning, Hjärt och Lungräddning, Olycksfall/akut insjuknande, Alkohol/TobakDroger/Doping, Resor/transporter, Förenningskunskap och ledarskap.

Allmänt

Spelare bör, innan de slår ett slag eller en övningssving, förvissa sig om att ingen står så eller i ett sådant läge att personen kan träffas av klubban, bollen eller stenar, grus, grenar eller liknande. Spelare bör inte spela förrän framförvarande spelare är utom räckhåll. Spelare bör alltid påkalla uppmärksamhet från banarbetare i närheten eller i spelriktningen, innan de slår ett slag som kan innebära fara för dessa. Om en spelare slår en boll i en riktning där det är risk att träffa någon bör spelaren omedelbart ropa en varning. Det traditionella varningsropet i sådana situationer är “FORE

Banarbetare

Det är bara tillåtet att spela när banarbetarna givit klartecken. Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Bryta in på hål

Det är förbjudet att bryta in på hål om det finns spelare på föregående hål/tee/green/fairway.

Dimma

Vid dimma skall spelarna vänta med att slå ut från första tee tills de röda markeringarna för vattenhinder rakt fram i spelriktningen är synliga. Vid inspel mot en green måste flaggan kunna ses. På par 4 hålen måste 150-meterspinnen kunna ses från tee och på par 5 hålen måste den grön-vita pinnen kunna ses från tee. Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Använda gångväg

Den markerade gångvägen till nästa tee måste användas på hål 6 om det finns spelare på tee nr 17. Försiktighet måste alltid iakttagas när man går från greenområdet på detta hål till tee nr 7.

Dold fara

På hål nr.2 finns en övningsbana till höger om högra björkdungen. Övningsbanan är markerad med ”Out of bounds” pinnar som är svåra att se från tee. Vid kraftig ”slice” varna genom att skrika FORE . På hål nr. 10 finns boningshus till höger om ”Out of bounds” pinnarna.

Leta boll

Om spelare avviker från fairway för att leta boll i dolda partier, måste detta markeras, genom att lämna golfvagn eller bag, väl synlig för bakomvarande spelare. /Styrelsen Saxnäs GK

Säker och trygg förening

Säker och Trygg i Saxnäs Golfklubb

Vårt Säker och Trygg-dokument innehåller, från och mer verksamhetsåret 2021, såväl våra Mål och visioner som våra prioriterade områden, Planerna hittar du överst på den här sidan “Om klubben” på vår hemsida.

Kommunens hemsida om säker och trygg förening läser du här

Vad går projektet ut på?

Syftet med projektet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de eventuella risker som finns. Tanken är också att föreningen ska jobba systematiskt för att stärka kvaliteten hos föreningen inom en rad olika områden. Målet är att föreningsledarna systematiskt ska arbeta igenom ett antal olika områden och därefter skapa en egen policy för de områden föreningen själv väljer.

Historik

Vad har Saxnäs GK gjort under 2020?

2020 blev på många sätt ett förlorat år vad gäller klubbutveckling inom området Säker och Trygg. Coronapandemin satte sin tydliga spår men vi tar nya tag och planerar för utveckling under året, även om Coronan håller oss i ett stadigt grepp även under våren.

Vad har Saxnäs GK gjort under 2019?

Nytt för året var att vi, förutom uppdateringen av vårt Säker och Trygg-dokument, även gjorde “Prioriterade områden och mål för vårt Säker och Trygg-arbete” som satte fokus på årets satsningar. Planeringen av en HLR-utbildning som ska gå av stapeln i januari 2020 tar oss in i nästa års verksamhet. Vi fick också med oss ett nytt certifieringsunderlag för Säker och Trygg förening som vi ska arbeta efter inför 2020. Smålandsidrotten, som till 2020 byter namn till RF-SISU SMÅLAND kommer att fortsätta vara ett viktigt bollplank i vår fortsatta utveckling.

Vi har under våren arbetat förebyggande genom att arbeta med trygga idrottsmiljöer och bland annat. tagit in utdrag ur belastningsregistret från alla som arbetar med våra barn och ungdomar. Det viktigaste är att hålla diskussionen levande i vår förening, men det känns också skönt att vi valt att göra den här åtgärden under 2019, innan den upphöjs till lag från 2020

Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Matheus Tholin från Mörbylånga kommun har under 2019  varit våra kontaktpersoner i projektet. Under våren och hösten har Therese och Matheus haft möte med klubbens representanter i projektet; Peter Westher, Anneli Segerdahl och Sune Carlsson. Höstmötet den 15/10 fokuserade på vad vi hade åstadkommit under året och vi fick också goda råd kring de områden vi borde se över inför nästa års arbete.

Vårt arbete med Vision 50/50 fortsätter med oförminskad styrka och vi ser fram mot en certifieringskväll i slutet av året, som ett kvitto på att vi fortfarande är på rätt väg i vårt arbete med jämlikhet,  trygghet och fortsatt klubbutveckling.

Vad har Saxnäs GK gjort under 2018?

Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Matheus Tholin från Mörbylånga kommun vårr sedan våren 2018 våra kontaktpersoner i projektet. Under våren och hösten har Therese och Helen/Matheus haft möte med klubbens representanter i projektet; Peter Westher och Sune Carlsson.

Saxnäs golfklubb arbetar vidare med Vision 50/50, som är ett stort jämställdhetsprojekt i Svenska Golfförbundets regi. Under 2018 har vi sammanställt vår Arbetsplan Vision 50/50 som finns att läsa på hemsidan. Man kan nu säga att vi blivit färdiga med vårt förberedelsearbete och nu fortsätter det viktiga arbetet med att få genomslag för detta arbete inom alla delar av vår verksamhet.

Vision 50/50 har haft en styrgrupp med banägare, tränare och ansvariga styrelsemedlemmar. En större referensgrupp med medlemmar har också deltagit i arbetet. Under 2018 har medlemsenkäten “Players 1st” (Som administreras via Svenska Golfförbundet) använts för att belysa alla olika frågor inom golfklubbens verksamhet och inte bara frågorna inom  “Vision 50/50”. Glädjande nog hade vi 300 svar från våra medlemmar som ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete

Saxnäs GK arbete med Vision 50/50 blev först med att bli diplomerade inom Kalmar län/Öland. Smålands Golfförbund uppmärksammade vårt arbete med besök och diplomutdelning på klubbens årsmöte 2019.. Detta har även i år tagit mycket kraft och tid så därför valde vi att inte gapa över flera områden inom säker och Trygg under 2018. Arbetet med Riksidrottsförbundets häfte “Skapa trygga idrottsmiljöer” påbörjades dock under hösten.

26/11 inbjöds intresserade medlemmar till ett möte för att ta del av hur vi jobbat med Säker och Trygg under året. Samtidigt stakade vi ut vägen för arbetet med Säker och Trygg under 2019.

I november/december uppdaterades klubbens “Säker och trygg”-dokument som sammanfattar vårt arbete i klubben under 2018. Detta dokument är en ganska heltäckande beskrivning om hur vi arbetar inom många områden i klubbens verksamhet.

Vad har Saxnäs GK gjort under 2017?

 • Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Helene Wåhlstrand Persson från Mörbylånga kommun är våra kontaktpersoner i projektet. Under hösten har Therese och Helene haft möte med klubbens representanter i projektet; Ulrika Reje och Sune Carlsson.
 • Saxnäs golfklubb arbetar nu med Vision 50/50, som är ett stort jämställdhetsprojekt i Svenska Golfförbundets regi. Under 2017 har vi bedrivit spaning om hur vi har det på vår golfklubb ur jämställdhets- och inkluderingsperspektiv. Projektet har innehållit en webbutbildning som hållit hög klass. Utifrån “årets spaning” kommer vi att sammanställa en handlingsplan inför de kommande året utifrån det vi sett och upplevt.
 • Vision 50/50 har haft en styrgrupp med banägare, tränare och ansvariga styrelsemedlemmar. En större referensgrupp med medlemmar har också deltagit i arbetet. En särskild medlemsenkät har genomförts och gett alla medlemmar en chans att delta.
 • Vision 50/50 är ett stort projekt där vi i Saxnäs är med i första gruppen i landet som genomför projektet. Detta tar mycket kraft och tid så därför har vi valt att inte gapa över flera områden inom säker och Trygg under 2017. Spaningen som gjorts belyser hela golfklubbens verksamhet, även om den haft fokus på jämställdhet. En del planerade aktiviteter har därför fått stryka på foten och vi har inte haft ork och tid att delta så mycket i Smålandsidrottens kursutbud som var planerat, men en del kurser har vi gått på.
 • I november fastställs klubbens första upplaga av “Säker och trygg”-dokument som sammanfattar vårt arbete i klubben. Därefter kommer arbetet med Målen för framtiden att återupptas. Nästa upplaga av Mål beräknas bli klara under 2018

Detta hände under 2016

 • Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Lena Petersen från Mörbylånga kommun är våra kontaktpersoner i projektet. Therése har varit med på ett av våra ordinarie styrelsemöte. Under hösten har vi även haft möte tillsammans med Therése och Lena och klubbens representanter i projektet.
 • Peter Westher är kontaktman från styrelsen och i projektgruppen inom styrelsen deltar också Katarina Svensson och Sune Carlsson.
 • Att arbeta fram ett nytt nyttjanderättsavtal mellan klubben och banägaren är det som klubben haft sit största fokus på under året.
 • Vi har även diskuterat en ökad samverkan med banägaren eftersom många säkerhetsaspekter hör till banägarens ansvarsområden. Utbildning i hjärtstartaren planeras för fler än banpersonalen för att fler ska vara utbildade och ska kunna hjälpa till den dagen det behövs.
 • Under hösten påbörjas arbetet med nya Mål och visioner för klubben som beräknas bli klara under 2017.
 • Klubben kommer även att delta i den årliga certifieringen i slutet av året!

Detta hände under 2015

 • 1:a steget var att vi reviderade vår medlemspolicy, inklusive drogpolicy.
 • Nästa steg var att vi inbjöd Agneta Jäverskog, från Färjestadens GoIF, till ett styrelsemöte. Detta för att lära av hur de gjort i sitt arbete med Säker och trygg förening.
 • Under hösten ser styrelsen över sin Arbetsordning för att förbättra och optimera det sätt vi arbetar på i styrelse och kommittéer. Ny arbetsordning beslutas i Januari för att kunna börja att gälla efter årsmötet i mars.
 • Vi har under hösten påbörjat en inventering av de olika styrdokument vi idag har. Det gäller såväl centralt/regionalt inom Golfförbundet och Smålands golfförbund, som lokalt i den egna klubben. Under kommande verksamhetsår planerar vi att uppdatera och komplettera klubbens olika styrdokument.
 • Det gamla nyttjanderättsavtal från 2001 som vi haft med vår banägare har sagts upp. Detta eftersom avtalet löper ut efter 15 år. Avsikten är dels att modernisera och uppdatera avtalet och dels att se över villkoren inför kommande avtalsperiod.
 • Den 7/12 kommer Saxnäs GK att, för 1:a gången, delta i en certifiering av deltagande klubbar som sker på Hotell Skansen i Färjestaden.

Smålandsidrottens roll

Smålandsidrotten erbjuder föreningen stöd både, resurs- och idémässigt i arbetet. Konsulenterna hjälper er också att göra en utbildningsplan/inventering av utbildningsbehovet i er förening. När denna är gjord jobbar föreningen under en begränsad tid med ett eller flera av följande områden:

 • Mål & vision
 • Brandsäkerhet
 • Regler & besiktning av anläggning/lokaler
 • Utemiljön i er närhet
 • Utrustning som krävs för verksamheten
 • Hjärt & lungräddning (HLR)
 • Olycksfall/akut insjuknande
 • Föreningskunskap
 • Ledarskap -föreningskultur/klimat
 • Doping/droger/alkohol/tobak
 • Resor – Värdetransport

Tävlingskommittén

Kommittén består av följande medlemmar: Christer Anemyr, Gerry Cassidy, Ylva Eriksson, Lars-Göran Netterström och Lena Nilsson

Verksamhetsplan

Att i samverkan med banägaren planera och på bästa sätt genomföra lämpligt antal klubbtävlingar, tilldelade serietävlingar och deltävlingar i Grannsämjan. Presentera ett komplett tävlingsprogram. Programmet skall finnas tillgängligt på anslagstavlan och på hemsidan. Svara för kontakter med medverkande funktionärer i tävlingsverksamheten och att hålla dessa informerade om tävlingsprogrammet.

Roller samt ansvarig för repspektive

Tävlingskommitte ordförande Ylva Eriksson

 • Sammankalla till möten
 • Kontaktperson mot smålands golfförbund
 • Uppdatera hemsidan

Tävlingskommitte Kassör Christer Anemyr

 • Ta hand om tävlingskommittens inkomster och utgifter
 • Ta hand om smålandsseriens inkomster och utgifter

TävlingsLedare Gerry Cassidy, Lars-Göran Netterström och Lena Nilsson

 • Ansvarig för klubbtävling

Tävlingsfunktionär Christer Anemyr, Gerry Cassidy, Ylva Eriksson, Lars-Göran Netterström och Lena Nilsson

 • Hjälper till vid klubbtävlingar såsom
 • Utlämning av scorekort
 • Starter

Smålands serie ansvarig Ylva Eriksson

 • Skicka ut inbjudan till klubbar vid smålandsserietävlingar på saxnäs gk
 • Lägga upp smålandsseritävlingar
 • Skicka resultat till smålandsgolfförbund

Kontakt styrelsen

Ulrika Reje

ulrikaSekreterare
Ansvar Vision 50/50
070 – 220 57 33

Lars Nordén

lasse_nVice ordförande. Ekonomiansvarig.
Regel och HCP samt Domarfrågor
070 – 574 22 30

Ylva Eriksson

Ledamot
Tävlingsansvarig
070 – 361 88 05

Annelie Segerdahl

Ledamot.
Säker och Trygg-ansvar
073 – 928 56 71

Lena Nilsson

Staffan Smedfors

Suppleant
070-240 81 49

Lina Landin

Suppleant
070-547 28 26

Peter Westher

peter_wOrdförande i valberedningen
Adjungerad i styrelsen
070 – 322 19 54