Nu är det av yttersta vikt att alla hjälps åt att LAGA NEDSLAGSMÄRKEN SAMT ÅTERPLACERA UPPSLAGNA TORVOR!! Märker vi att detta inte sköts stängs banan omedelbart! Så missköter en sig så får alla lida för detta.

Tänk även på att VID FROST ÄR BANAN AVSTÄNGD! Detta gäller hela banan, övningsbanan samt alla övningsområden! //Banägaren