Vi har uppmärksammat skadegörelse på greenerna i form av icke lagade nedslagsmärken samt uppslagna torvor och jack i greenerna.

Detta orsakar så stor skada på anläggningen att den blir omöjligt att sköta. Upphör inte denna skadegörelse kommer banan att stängas med omedelbar verkan.

Fr o m idag spärrar vi banan efter visst klockslag. Då man inte kan/hinner spela 9 hål innan det börjar skymma.

Spel efter mörkrets inbrott är ej tillåtet!

Vi pekar inte ut någon, men det har skickats mail till bl a många kvälls spelare. Samtidigt som vi ber alla att hålla lite extra koll om detta är något ni uppmärksammat.

Tack på förhand! // Banägaren