Rätt eller Fel

1. Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen ska det betraktas som ett rött pliktområde.

Rätt (Definition)

2. Spelaren är ansvarig för att summera scoren innan han lämnar in scorekortet till tävlingsledningen.

Fel regel 3.3b(5)

3. När mark under arbete definieras av en linje är själva linjen i mark under arbete.

Rätt (Definition)

4. Spelare som startat ronden med 13 klubbor får utöka till 14 klubbor genom att låna från en åskådare.

Rätt regel 4.1b(4)

5. Din boll ligger i en bunker. Innan du slår tar du bort en stor gren som stör både stansen och svingen. Det är inget regelbrott.

Rätt regel 15.1a

6. Spelaren måste ta lättnad om han/hon har stansen på fel green även om bollen ligger utanför.

Rätt regel 13.1f

7. Om publik följer en ”boll” räknas tiden att leta, 3 minuter, från att någon ur publiken börjat leta.

Fel regel 18.2a(1)

8. Du får ta lättnad utan plikt för boll som är pluggad i ruffen så länge den inte är pluggad i sand.

Rätt  regel16.3a

9. Din boll ligger i ruffen och du tar avsiktligt med fingrarna på bollen. Detta är tillåtet om inte bollen rubbas.

Fel regel 9.4b

10. Vid ett slag träffar din boll efter någon meter en trädstam och studsar sedan tillbaka och träffar din golfvagn. Du får ett slags plikt.

Fel regel 11.1a

Det var 43 peggar i burken