Vi fortsätter vårt koncept med höstmöte, intressanta föredrag, god mat och trevlig samvaro. Hjärtligt Välkomna!

Sandra Tancred-Fulke presenterar utfallet av de två enkäter ni fyllt i under året, dels Medlemsenkäten och dels enkäten om Vision 50/50

Mikael ”Bobban” Frisk berättar om hur golfbanan sköts och vilka utmaningar golfen har för att presentera banor som vi medlemmar och gäster trivs på och vill återkomma till.

Vi avrundar med en Italiensk buffé i restaurangen.

I samband med maten tas punkten ”övriga frågor” då ni ska får prata med oss i styrelsen, ställa frågor och ge oss råd och synpunkter inför framtiden.

Detta är som vanligt ett kostnadsfritt arrangemang för medlemmarna, tack vare vårt samarbete med Smålandsidrotten och Säker och Trygg förening

Anmäl er till info@saxnasgolf.se senast den 10/11