Ny info

Nu upphör SGF:s avrådan från att arrangera tävlingar och förbundstävlingar från och med 1 juni under förutsättning att:

Den lokala arrangören bedömer att regionen där tävlingen spelas inte har råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs.
Region Kalmar har idag hävt de extra rekommendationerna så nu får vi tävla igen.

Inga nya råd och rekommendationer kommer från RF, FHM eller Regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta.

Tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren

Som en del av er säkert har uppmärksammat publicerades de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren i fredags.
https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona–fran-1-juni-2021.pdf

Viktigt att vi fortsätter att hålla avstånd.

Dessa är de viktigaste förändringarna i de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren:

Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni.

Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra.

Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.

Publik tillåts med upp till 100 personer på anläggningar utan anvisad sittplats och upp till 500 personer vid tävlingar med anvisad sittplats.

Deltagare och nödvändiga funktionärer räknas inte som publik.

Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren.

I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.

Mvh/
Tävlingskommittén