Viktig information om 2024 års medlemsfaktura!

För att möta de nya kraven har vi valt att samarbeta med tjänsteleverantören FINQR inför 2024 års medlemsfakturor. Inom några dagar skickas därför näst års medlemsfaktura via mail. Betalning av medlemsavgiften ska ske till det nya bankgiro nummer som står på fakturan....

Höst/vintergolf!

Reception och restaurang har stängt för säsongen. Banan är dock fortsatt öppen för spel så länge det finns acceptans med utslag från mattor, att det förekommer löv överallt på banan samt att spelare sköter sig med att laga nedslagsmärken samt återplacera uppslagna...

Uppmärksammad skadegörelse!

Vi har uppmärksammat skadegörelse på greenerna i form av icke lagade nedslagsmärken samt uppslagna torvor och jack i greenerna. Detta orsakar så stor skada på anläggningen att den blir omöjligt att sköta. Upphör inte denna skadegörelse kommer banan att stängas med...

Banarbete, fr o m måndag 16 oktober.

Fr o m måndag 16 oktober kommer det att påbörjas ett omfattande banarbete. Fairway ska luftas samt greeneer vertikalskäras mm. Detta medför att det kommer upp jord och lägger sig på fairway osv.