Svenska golfförbundet har rekommenderat alla klubbar att följa folkhälsomyndighetens uppmaning att inte genomföra några tävlingar under första halvåret 2020. Klubben har vid sitt styrelsemöte i veckan beslutat att följa rekommendationerna och inställer alla tävlingar fram till den 30/6. Skulle nya riktlinjer komma som lättar på tävlingsrestriktionerna så kommer vi att ta ny ställning i frågan.

Du kan läsa mer om vad beslutet grundar sig på på följande länk:

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

Mer information kommer i nästa medlemsmail/film som skickas ut under påskveckan.

Sune Carlsson
/Ordförande