3&1 Saxnäs Match 2018

Spelas som en singeltävling matchspel.

Max antal deltagare 64 stycken.

Tävlingen är öppen endast för klubbens medlemmar.

Ni är garanterade minst 2 matcher.

Anmäla Er till tävlingen på www.golf.se.

Startavgift 200 kronor lägges i Tävlingskommittén låda senast den 13/5 klockan 12:00 med namn, golfid samt telefonnummer på kuvertet.

Som vanligt fina priser från 3&1 Patrik "Putte" Johansson.

När matcherna skall vara klara kommer att anslås på anslagstavlan senast den 16/5.  Räkna med att ni har ca 3 veckor på Er att spela tävlingen.

 

SPELFORM

Singel,matchspel

Man tar fram sitt spelhandikapp enligt nedan exempel
Exempel

Spelare

Exakt Hcp

Erhållna slag

Antalet erhållna slag i matchen

A

11,3

13

0

B

16,7

19

6

 

 

 

 

De erhållna extra slagen för varje spelare i matchen tages ut med början på hål med index 1. Vi hänvisar samtidigt till SGF:s Spel- och Tävlingshandbok.

Ovan exempel ger spelare B 1 extra slag på de hål som har index 1-6.

Vid lika efter 18 hål spelas skiljehål med början på hål 1 (sudden death). Erhållna slag utdelas på samma hål som ursprungsmatchen.

 

SPELDAGAR

Spelarna kontaktar varandra direkt efter lottning och bestämmer speltid inom tidsramen för aktuell omgång. Båda spelarna ansvarar för att kontakt med motståndaren tages omedelbart. Kan inte spelarna komma överens om lämplig tidpunkt skall spelare som står först i startlistan snarast kontakta tävlingsledningen. Har man bestämt tid för spel och någon spelare sedan oberoende av orsak vill byta tid (inom deadline för omgången) är det upp till motståndaren att gå med på detta. Blir man ej överens om ny tid och matchen ej spelas, vinner spelaren som är beredd på spel på den ursprungliga tiden på walk-over.

Om ni väljer att spela på helgen så är första starttid 13:00.

Man får INTE spela matchspelet tillsammans med Onsdagsgolfen pga att det är helt andra regler som gäller i matchspel.

MATCHRAPPORTERING
Vinnaren rapporterar matchens resultat på anslagstavlan där man anger matchresultat. Match ej rapporterad senast sista speldag kl. 24.00 kommer att lottas. Match ej spelad (oavsett anledning) innan deadline för omgången kommer att lottas.

HANDICAP
För att spela matcher krävs att spelarna har EGA Exakt Tävlingshandicap.  Det är upp till motståndarna i matchen att kontrollera HCP i anslutning till match. Uppfyller en spelare ej ovan krav blir spelaren diskvalificerad.

SPELARE
Tävlingen är öppen för medlemmar i en Saxnäs golfklubb och har officiellt handicap.

PROTESTER
Eventuella protester som ex icke införda hcp-ronder (enligt tävlingsreglerna), eller annat skall var tävlingsledningen tillhanda på mail: ylwae@yahoo.se senast 07.00 dagen efter sista speldag i aktuell omgång. Protester efter denna deadline kommer inte att beaktas. Ansvaret för att protest når tävlingsledningen innan deadline ligger helt på det protesterande laget att förvissa sig om. Protesten skall vara utformad på ett sådant sätt att det klart och tydligt framgår att ärendet gäller en protest.

HJÄLPMEDEL
Olika avståndsmätare får användas, SkyCaddie mm. är tillåtna. Dock får man inte ta fram andra mått som ex. höjd eller vindförhållanden med ett hjälpmedel. Golfbil är inte tillåten med undantag om man är handikappad och normalt har tillåtelse att använda golfbil eller om man ådragit sig skada som innebär att man måste använda sig av golfbil för att kunna genomföra en rond. Detta ska då kunna styrkas med ett läkarintyg innan spel.

 

Tävlingskommittén