Bestämmelser för Grannsämjan 2019 kommer snart

Info

Spelplatser 2019

Saxnäs Gk söndag 28/4
Emmaboda Gk lördag 15/6
Oskarhamns GK söndag 25/8
Kalmar Gk söndag 22/9

Saxnäs Gk söndag      28/4
Emmaboda Gk lördag    15/6
Oskarhamns GK söndag  25/8
Kalmar Gk söndag      22/9

 

Resultat i 2018 års tävling

 

Allmänt

 

Förbehåll

Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser.

 

Information

Samtliga deltagande klubbar får vid det årliga mötet information om Grannsämjan. Klubben ansvarar för att kontaktpersoner får del av informationen. Dessa bestämmelser finns även på respektive deltagande klubbs hemsida.

 

Administration

Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs

 

Deltagande

Medlemmar tillhörande följande klubbar äger rätt att delta: Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre och Saxnäs.

Det är endast möjligt att delta i EN av ronderna vid deltävling över två dagar.

(Se exempel Mönsterås GK nedan)

 

Värdskap

Deltagande i Grannsämjan innebär att klubben ställer upp som arrangör enligt historisk turordning och uppgjort schema. Klubben har möjlighet att välja lördag eller söndag som speldag. Aktuella speldatum (normalt två omg. före och två omg. efter semesterperioden) bestäms på ett årligt möte med klubbarna,

 

Antal spelomgångar

4 spelomgångar

 

 

Speldagar och starttider 2018

 

OBS! Första start 08.00 – 09.00 beroende på antalet deltagare och spelplats.

Reservation av starttider för ca 128 spelare dvs. 5-6 timmar speltid.

Rekommendation 8-10 min mellan bollarna vid 3-boll och 10 min vid 4-boll

 

Söndag 22/4                  Möre GK

Lördag 9/6                     Nybro GK

Lördag 18/8                  Mönsterås GK / Klass A och Klass B

Söndag 19/8                 Mönsterås GK / Klass Irish Greensome

Söndag 23/9                 Saxnäs GK

 

Anmälan till tävling

Anmälan görs via www.golf.se/ Min Golf/ Tävlingsanmälan.

Sista anmälningsdag är torsdag kl 14.00 i tävlingsveckan.

 

Efteranmälan till tävling

Efteranmälan till tävling kan göras mot erläggande av dubbel startavgift och i mån av plats.

 

Överanmälan

Vid överanmälan gäller följande regler:

1. Tidigare deltagande i Grannsämjan under säsongen ger förtur

2. Anmälningsordning

Vid första deltävlingen för säsongen skall, vid överanmälan, rimlig proportion

(ung 1/3 – 2/3) mellan hemmaspelare och gästspelare beaktas

 

Startavgift inkl. greenfee    

Startavgiften är 200,-/singel och 400,-/par

40,-/spelare av startavgiften vid varje deltävling avsätts till prisbordet för Grannsämjan totalt. Denna summa betalas direkt efter varje deltävling till den klubb som står som arrangör av årets sista GS-tävling. (2018– Saxnäs GK)

 

Uteblivande från start

Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker senare eller ej göres (och giltigt skäl ej föreligger), betraktas det som uteblivande från start och spelaren blir skyldig att betala dubbel startavgift.

Spelarens hemmaklubb kontaktas, reglerar detta med spelaren och skickar aktuell summa till ”drabbad” arrangörsklubb.

 

 

 

Allmänna tävlingsbestämmelser

 

Spelform

A-klass 18 h slag med hcp

B-klass 18 h slaggolf med hcp

Par-klass 18h slaggolf med hcp enligt följande:

Deltävling 1             Tvåmanna-Scramble         (Hcp 50%+20%   6 utslag/spelare + 6 valfria)

Deltävling 2             Fyrboll                              (Hcp 90%+90%)

Deltävling 3             Irish Greensome Try All     (Hcp 60%+40%)

Deltävling 4             Fyrboll                              (Hcp 90%+90%)

 

Det är ej nödvändigt att spela med samma partner i parspelet vid varje tävling

 

Klass/hcp/tee

A-klass  hcp +8,0-15,0  gul/röd tee

B-klass  hcp 15,1-36,0  gul/röd tee

Par-klass  individuell hcp +8,0-36,0  gul/röd tee

Även spelare med hcp 37-54 erbjuds att deltaga men skall spela på hcp 36,0

Herrar med officiellt hcp som fyllt eller under året fyller 70 år kan välja röd tee

 

 

 

Resultaträkning och placeringspoäng

De tävlande erhåller individuella placeringspoäng och spelare som har högsta sammanlagda poäng efter deltävling 4 utses till Årets Granne.

 

De TRE första deltävlingarna varje säsong ger poäng enligt principen:

1:an 12 poäng, 2:an 9 poäng, 3:an 8 poäng osv ner till 10:an 1 poäng

Den FJÄRDE deltävlingen ger poäng med faktor 1,5:

1:an 18 poäng, 2:an 13,5 poäng, 3:an 12 poäng o.s.v. ner till 10:an 1,5 poäng

 

Individuella (person) poäng i VARJE klass

 

Vid lika poäng avgör:

  1. Lägsta platssiffra
  2. Antal förstaplatser
  3. Lägsta exakt hcp vid 1:a deltävlingen
  4. Lottning

 

Registrerade ronder i GIT

För att få pris/placeringspoäng krävs att spelare har EGA Exakt Tävlingshcp enligt de bestämmelser från SGF som infördes fr.o.m. 2013

 

 

Övriga tävlingsregler

 

Allmänt

Tävlingen spelas enligt R&A:s/SGF:s “Regler för Golfspel 2016, ”Spel- och tävlingshandboken 2016”, Allmänna tävlingsbestämmelser i detta dokument, följande kompletterande lokala tävlingsregler samt klubbens lokala regler gäller. Dessa lokala regler/tävlingsregler upphäver alla andra lokala regler/tävlingsregler på klubben.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3 Anmärkning)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

(För fullständig text se: Regel 14-3 anm, Decision 14-3/0.5, 14-3/18)

Denna tillåtelse gäller även om arrangörsklubbens lokala regler förbjuder sådant användande.

 

Persontransporthjälpmedel

Persontransporthjälpmedel är tillåtet att använda för alla ålderskategorier om beslut finns från spelarens hemmaklubb. I övrigt gäller SoT 8.2.2.2 (Persontransporthjälpmedel).

Tillstånd skall visas upp för tävlingsledningen före start.

Observera att tillstånd för att använda transporthjälpmedel är personligt. Partner eller medspelare som inte har tillstånd att använda transporthjälpmedel får inte åka i ett transporthjälpmedel under pågående rond.

 

 

Information till arrangerande klubb

 

Allmänt

Arrangerande klubb ansvarar för att tävlingen genomförs enligt dessa tävlingsregler. All information om tävlingen skall skickas till deltagande klubbar.

 

 

Inbjudan/reklam för tävlingen

Information om tävlingen skickas ut i samband med klubbarnas nyhetsbrev samt läggs in på klubbarnas hemsidor.

 

 

Spelordning

Rekommenderad startordningen är följande:

A-klass 18 hål - B-klass 18 hål - Par-klass 18 hål (undantag Mönsterås GK)

Hänsyn skall tas till långtåkande spelare

Samtliga 4 tävlingsomgångar skall administreras i GIT och läggas upp så att den är öppen för spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap. (Se info från SGF)

 

 

Startlista

Startlistan finns att tillgå på www.golf.se efter kl.15.00; en till två dagar före respektive tävling.

 

 

Organisation

Arrangerande klubb ansvarar för att funktionärer för tävlingens genomförande finns till hands. Starter/ranger som skyndar på spelet är att rekommendera.

 

 

Resultatredovisning

Alla resultat skall redovisas och publiceras i GIT. Uppdaterad total poängställning skall efter varje omgång finnas att tillgå på klubbarnas hemsida. Startlistor och resultatlistor utan sekretess-filter (alla spelarnamn skall framgå) skickas till Emmaboda GK för totalsammanställning

 

 

 

Priser

Prisutdelning sker klassvis.

 

 

Prisbord/deltävling

I varje deltävling utdelas pris till var 7:e deltagare/par/klass samt ett scratchpris

 

Startavgiften 200:- (400:- par) fördelas enligt följande:

 

160,- (320:- par) av startavgiften disponeras så att:   

80:-  (160:-) går till prisbord

80:-  (160:-) till klubben

 

40:- (80:-) går till den klubb som arrangerar sista GS-tävlingen

 

A-klass         1 pris / 7:e deltagare

B-klass         1 pris / 7:e deltagare

Par-spel        1+1 pris / 7:e par

 

 

Prisbord/Grannsämjan totalt (efter 4 spelade omgångar)

Arrangör för sista deltävlingen erhåller från de klubbar som arrangerat årets tidigare deltävlingar 40,-/deltagare. (+40,- /deltagare från egna tävlingen). Denna summa ger disponibel prissumma för Grannsämjan totalt och prisbordet bör omfatta följande:

Förstapris och vandringspris till Årets Granne

Ytterligare minst 7 priser i proportion till sammanlagd prissumma

1000,- går till utlottning av greenfeekuponger bland närvarande vid prisutdelningen efter tävlingsomgång fyra.