EGA - Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap

I början på januari 2013 sattes EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap på alla personer i GIT för första gången.
Alla personer med fyra HCP-registrerade ronder (18 eller 9 hål) föregående år (2012) fick EGA Exakt Tävlingshandicap.
Alla övriga personer fick EGA Exakt Handicap

En spelare kan under året få EGA Exakt Tävlingshandicap genom att registrera fyra HCP-ronder.

ega-handicapregler-2016.pdf

EGA Exkat Tävlingshandicapp kommer att krävas för att delta i Saxnäs GK.s klubbtävlingar.