Tävlingskommittén

Kommittén består av följande medlemmar:

  Christer Anemyr, Gerry Cassidy, Ylva Eriksson, Lars-Göran Netterström och Lena Nilsson

Verksamhetsplan

Att i samverkan med banägaren planera och på bästa sätt genomföra lämpligt antal klubbtävlingar, tilldelade serietävlingar och deltävlingar i Grannsämjan. 

Presentera ett komplett tävlingsprogram. Programmet skall finnas tillgängligt på anslagstavlan och på hemsidan. 

Svara för kontakter med medverkande funktionärer i tävlingsverksamheten och att hålla dessa informerade om tävlingsprogrammet.

Roller samt ansvarig för repspektive

Tävlingskommitte ordförande Ylva Eriksson

 • Sammankalla till möten
 • Kontaktperson mot smålands golfförbund
 • Uppdatera hemsidan

Tävlingskommitte Kassör Christer Anemyr

 • Ta hand om tävlingskommittens inkomster och utgifter
 • Ta hand om smålandsseriens inkomster och utgifter

TävlingsLedare Gerry Cassidy, Lars-Göran Netterström och Lena Nilsson

 • Ansvarig för klubbtävling

Tävlingsfunktionär Christer Anemyr, Gerry Cassidy, Ylva Eriksson, Lars-Göran Netterström och Lena Nilsson

 • Hjälper till vid klubbtävlingar såsom
 • Utlämning av scorekort
 • Starter


Smålands serie ansvarig Ylva Eriksson

 • Skicka ut inbjudan till klubbar vid smålandsserietävlingar på saxnäs gk
 • Lägga upp smålandsseritävlingar
 • Skicka resultat till smålandsgolfförbund