Banfakta och lite historik...

Saxnäs är mycket lämpligt för en 18 håls golfanläggning, med sitt vackra läge vid Kalmarsund. I en natur som är rikt blandat med löv och barrträd och där stora ekar ger "kronan på verket".

Golfbanan är byggd för åretruntspel. Detta tillsammans med det gynnsamma vädret ger Ölandsgolfen en mycket lång säsong.

Marken är gammalt kulturlandskap, på strandvallar där våra förfäder redan på bronsåldern gjorde besök.

Arkitekt Susanna Gustavsson har mycket skickligt lagt in en par 72 bana.

Banfakta:                                                                                               

Längd Gul Tee: ca 5644m

Par: 72

_________________________________________________________________________________________________________

 

Så blev kaptenens paradis förvandlat till Saxnäs Golf

Det tog kaptenen vid fortifikationsförvaltningen, Göran Karlstedt, hela fem år att få byggnadslov. Entreprenören Kenneth Nilsson behövde 20 månader, för att bygga en 18-håls golfbana. Nu är Saxnäs Golf verklighet. Det forna Göransborg har förvandlats till Ölands närmaste golfbana, om man kommer via bron från fastlandet. Det salige kapten drömde om åren 1758 - 1763, när han kämpade med regeringen för att få köpa loss drygt 50 hektar mark ur dåvarande Algutsrums kronopark, har Kenneth Nilsson på sitt sätt förverkligat. 

 

Nu är Saxnäs det lilla paradis, som kapten Karlstedt grundlade för drygt 260 år sedan.

Dessvärre förde kaptenen "en officers glada lif" och förlorade sin livsdröm. Men vi kan vara tämligen säkra på att han ler i sin himmel. Han skulle förmodligen ha älskat att unna sig den avkoppling det ger att vandra omkring på ägorna, beväpnad endast med klubbor och bollar. Möjligen skulle den gamle knekten i honom ha hickat till, om han fått veta att det faktiskt är en kvinnohand som ritat hela härligheten.

 

En skön historia, men allt det där är historia. Det Göran Karlstedt började forma, har Susanna Gustavsson förfinat. Hon har som banarkitekt öppnat upp en bit av Strandskogen, så att vem som helst kan njuta av den säregna skönhet just detta lilla stycke Öland bjuder på. Varsamma händer har gallrat ut skymmande buskar och träd, men sparat ståtliga ekar, hasseldungar och annan unik växtlighet, vid sidan om de mer vanliga björkarna, enarna, tallarna och granarna. Stenmurar, som sannoligt lades under senare delen av 1700-talet, finns förstås kvar. Nyskapade är sandbunkrar och ett antal vattenspeglar.

 

Flera av golfbanans 18 hål går över vattenspeglarna och från några av hålen skymtar Kalmarsund. Ölands närmaste golfbana är en oas, inte bara för golfare. Hela området inbjuder till naturvandringar, även om man naturligtvis får hålla minst ett öga på de små vita bollarna som kan komma farande.

 

Öppen för alla, Saxnäs Golf präglas av generositet och det gäller inte bara en slösande vacker natur. Gästerna vid de närliggande campingplatserna, Möllstorps Camping och Kronocamping Saxnäs, får möjlighet att prova på golfspel. Så även om banan andas engelsk herrskapsstil, eller snarare Kungliga Djurgårdsinrättningen på Öland, är golfen här förvandlad till en verklig folksport.

 

Text: Acke Sandström 2003