Banan är öppen för spel då det inte råder frost eller snö på greenerna. Välkomna