Vi startar onsdagsgolfen onsdag den 2/6.

Information om tävlingen finns här, https://saxnasgolf.se/tavla/ och fliken Onsdagsgolfen

Anmäld dig på min golf.

Tävlingskommittén