För närvarande avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott.

Uppdatering 10 maj: SGF:s starka avrådan från tävling för spelare födda 2001 eller tidigare, samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller fortsatt till och med 30 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis, med tre veckors framförhållning. Nytt beslut kommuniceras måndag 17 maj.

Information om detta hittar ni här, https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

 

Tävlingskommitten