För närvarande avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott.

Uppdatering 19 april

SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 16 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 26 april.

Information om detta hittar ni här, https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

 

Tävlingskommitten