Eftersom trycket är hårt på banan maximerar vi antal spelare i bollarna!

Detta för att få lediga tider så fler kan spela, både medlemmar och gäster.

Är ni en eller två spelare, tänk på att boka er tillsammans med en annan två boll. Detta underlättar för alla…