Frost = Hela banan avstängd! Oavsett om det har tinat på vissa hål, har det inte gjort det på alla hål som ligger mer i skuggan!

Var noga med att laga era nedslagsmärken samt återplacera uppslagna torvor.

Det är inte längre tillåtet att köra golfbil på banan!

Missköts detta, tvingas vi till att stänga banan.