Frost = Banan avstängd!

Var noga med att laga era nedslagsmärken samt återplacera uppslagna torvor.

Det är inte längre tillåtet att köra golfbil på banan!