Green Boys måndagstävling

Tävling för alla daglediga herrar

Efter du anmält dig till tävlingen bokar du själv en starttid emellan 07:30 – 09:30